Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży

CEL OGÓLNY SZKOLENIA

Uzyskanie kwalifikacji/ wiedzy i umiejętności/ dających uprawnienia do pełnienia obowiązków kierownika placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

TREŚCI SZKOLENIA

  • Planowanie pracy wychowawczej;
  • Organizacja pracy w placówce wypoczynku;
  • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników;
  • Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjnym placówki;
  • Prowadzenie dokumentacji placówki wypoczynku – obowiązujące przepisy
Zgłoszenie
Opłaty
Kontakt
0
Ilość wolnych miejsc